Usługi przewodnickie

Widok na Stare Miasto od zamku

Wieża zamkowa na dziedzińcu lubelskiego zamku

Ulica Grodzka w Lublinie

Makieta  kościoła św. Michała Archanioła 

     Usługi Przewodnickie

        Wojciech Górski – wykształcenie – mgr historii: 

     A. UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:

 1.  Przewodnik miejski: Lublin, Praga (Czechy).
 2.  Licencja na Muzeum Narodowe w Lublinie.
 3.  Przewodnik terenowy:  a) Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów, b) Zamość – Roztocze, c) woj. Świętokrzyskie.
 4.  Przewodnik górski II klasy: Beskidy – część wschodnia.
 5.  Przodownik Turystyki Górskiej: całe Beskidy.
 6.  Pilot wycieczek po Polsce i Europie.

     B. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

 1.  Niemiecki – wpis do legitymacji przewodnika i pilota,
 2.  Angielski – poziom B1,
 3.  Rosyjski – poziom B1.

     C. KWALIFIKACJE MERYTORYCZNE I METODYCZNE:

 1.  18 lat pracy dydaktycznej jako nauczyciel historii.
 2.  Ponad 20 lat doświadczenia w pracy przewodnika turystycznego.
 3.  Ponad 20 lat doświadczenia w pracy pilota wycieczek – prowadzenie grup wycieczkowych po 17 państwach Europy.
 4.  Organizator szkoleń dla pilotów wycieczek.
 5. Doświadczenie podróżnicze:  Zwiedzenie 44 państw świata (41 państw Europy),  ponad 160 zabytków UNESCO.
 6. Doskonała znajomość historii i geografii turystycznej państw Europy Środkowej.
 7.  Autor przewodników po Lublinie: Lublin mało znany: Część I. Historia czynami pisana,   Część II. Przeszłość zabytkami zapisana, Część III. Turystyczny Lublin dla pokoleń; Poczet wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina; Unia Lubelska – twór niedoskonały. Lublin little known. Part 1. History by deeds written (angielska wersja książki Lublin mało znany. Część I. Historia czynami pisana).

 

 

    Magdalena Górska – wykształcenie wyższe

    A. UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:

 1.  Licencja na Muzeum Narodowe w Lublinie.
 2.  Przewodnik po Lublinie.
 3.  Pilot wycieczek po Polsce i Europie.

    B. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

 1.  Angielski – poziom B1,
 2.  Rosyjski – poziom B1.