Usługi przewodnickie

Wojciech Górski – w tle Stare Miasto

Wieża zamkowa – dziedziniec zamku lubelskiego

Ulica Grodzka w Lublinie

Makieta kościoła św. Michała Archanioła

     Usługi Przewodnickie

      Wojciech Górski – wykształcenie – mgr historii: 

    A. UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:

 1.  Przewodnik miejski: Lublin, Praga (Czechy).
 2.  Licencja na Muzeum Narodowe w Lublinie.
 3.  Przewodnik terenowy:  a) Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów, b) Zamość – Roztocze, c) woj. Świętokrzyskie.
 4.  Przewodnik górski II klasy: Beskidy – część wschodnia.
 5.  Przodownik Turystyki Górskiej: całe Beskidy.
 6.  Pilot wycieczek po Polsce i Europie.

B. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

 1.  Niemiecki – wpis do legitymacji przewodnika i pilota,
 2.  Angielski – poziom B1,
 3.  Rosyjski – poziom B1.

 C. KWALIFIKACJE MERYTORYCZNE I METODYCZNE:

 1.  18 lat pracy dydaktycznej jako nauczyciel historii.
 2.  Ponad 20 lat doświadczenia w pracy przewodnika turystycznego.
 3.  Ponad 20 lat doświadczenia w pracy pilota wycieczek – prowadzenie grup wycieczkowych po 17 państwach Europy.
 4.  Organizator szkoleń dla pilotów wycieczek. 
 5.  Organizator imprez turystycznych w ramach prowadzonej działalności biura Atalas Travel.
 6.  Doświadczenie podróżnicze:  Zwiedzenie 44 państw świata (41 państw Europy),  ponad 160 zabytków UNESCO.
 7.  Doskonała znajomość historii i geografii turystycznej państw Europy Środkowej.
 8.  Autor przewodników po Lublinie: Lublin mało znany: Część I. Historia czynami pisana,   Część II. Przeszłość zabytkami zapisana, Część III. Turystyczny Lublin dla pokoleń; Poczet wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina; Unia Lubelska – twór niedoskonały. Lublin little known. Part 1. History by deeds written (angielska wersja książki Lublin mało znany. Część I. Historia czynami pisana).

 

Magdalena Górska – wykształcenie wyższe

   A. UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:

 1.  Licencjonowany przewodnik po Muzeum Narodowym w Lublinie – uprawnienia Nr. MNWL/7/2022.
 2.  Przewodnik po Lublinie – usługi świadczę zarówno w pojazdach LUBLIN CITY TOUR jak i pieszo.
 3.  Licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych i krajowych 

  B. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

 1.  Certyfikat TELC English  B1 (2017 r.)
 2.  Język Rosyjski  w biznesie B1 – KUL  Z/001/2015/JR/NFL/SFS 

C. KWALIFIKACJE MERYTORYCZNE I METODYCZNE:

 1. Organizator imprez turystycznych w ramach prowadzonej działalności biura Atalas Travel.
 2.  Organizator szkoleń dla pilotów wycieczek. 
 3.  Ponad 10 letnie doświadczenie w pracy przewodnika po Lublinie. 
 4.  Kilkuletnie doświadczenie w pracy pilota wycieczek.

Usługi Przewodnickie

Wojciech Górski – wykształcenie – mgr historii: 

A. UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:

1. Przewodnik miejski: Lublin, Praga (Czechy).

2. Licencja na Muzeum Narodowe w Lublinie.

3. Przewodnik terenowy:

a) Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów,

b) Zamość – Roztocze,

c) woj. Świętokrzyskie.

4. Przewodnik górski II klasy: Beskidy – część wschodnia.
5. Przodownik Turystyki Górskiej: całe Beskidy.
6. Pilot wycieczek po Polsce i Europie.

B. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

1. Niemiecki – wpis do legitymacji przewodnika i pilota,

2. Angielski – poziom B1,

3. Rosyjski – poziom B1.

 

C. KWALIFIKACJE MERYTORYCZNE I METODYCZNE:

 

1. 18 lat pracy dydaktycznej jako nauczyciel historii.

2. 26 lat doświadczenia w pracy przewodnika turystycznego.

3. 26 lat doświadczenia w pracy pilota wycieczek – prowadzenie grup wycieczkowych po 17 państwach Europy.

4. Organizator szkoleń dla pilotów wycieczek.

5. Autor przewodników po Lublinie:

I. Lublin mało znany. Część I. Historia czynami pisana, część II. Przeszłość zabytkami zapisana, część III. Turystyczny Lublin dla pokoleń;

II. Poczet wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina;

III. Unia Lubelska – twór niedoskonały.

IV. Lublin little known. Part 1. History by deeds written (angielska wersja książki Lublin mało znany. Część I. Historia czynami pisana).

5. Doświadczenie podróżnicze:

a) Zwiedzenie 44 państw świata (41 państw Europy),

b) Zwiedzenie ponad 160 zabytków UNESCO.

c) Doskonała znajomość geografii turystycznej państw Europy Środkowej.

 

Magdalena Górska – wykształcenie wyższe

Uprawnienia turystyczne:

1. Licencja na Muzeum Narodowe w Lublinie.

2. Przewodnik po Lublinie.

3. Pilot wycieczek po Polsce i Europie.

Znajomość języków obcych:

1. Angielski – poziom B1,

2. Rosyjski – poziom B1.

Usługi przewodnickie