Usługi przewodnickie

Usługi Przewodnickie

Wojciech Górski – wykształcenie – mgr historii: 

A. UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:

1. Przewodnik miejski: Lublin, Praga (Czechy).

2. Licencja na Muzeum Narodowe w Lublinie.

3. Przewodnik terenowy:

a) Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów,

b) Zamość – Roztocze,

c) woj. Świętokrzyskie.

4. Przewodnik górski II klasy: Beskidy – część wschodnia.
5. Przodownik Turystyki Górskiej: całe Beskidy.
6. Pilot wycieczek po Polsce i Europie.

B. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

1. Niemiecki – wpis do legitymacji przewodnika i pilota,

2. Angielski – poziom B1,

3. Rosyjski – poziom B1.

 

C. KWALIFIKACJE MERYTORYCZNE I METODYCZNE:

 

1. 18 lat pracy dydaktycznej jako nauczyciel historii.

2. 26 lat doświadczenia w pracy przewodnika turystycznego.

3. 26 lat doświadczenia w pracy pilota wycieczek – prowadzenie grup wycieczkowych po 17 państwach Europy.

4. Organizator szkoleń dla pilotów wycieczek.

5. Autor przewodników po Lublinie:

I. Lublin mało znany. Część I. Historia czynami pisana, część II. Przeszłość zabytkami zapisana, część III. Turystyczny Lublin dla pokoleń;

II. Poczet wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina;

III. Unia Lubelska – twór niedoskonały.

IV. Lublin little known. Part 1. History by deeds written (angielska wersja książki Lublin mało znany. Część I. Historia czynami pisana).

5. Doświadczenie podróżnicze:

a) Zwiedzenie 44 państw świata (41 państw Europy),

b) Zwiedzenie ponad 160 zabytków UNESCO.

c) Doskonała znajomość geografii turystycznej państw Europy Środkowej.

 

Magdalena Górska – wykształcenie wyższe

Uprawnienia turystyczne:

1. Licencja na Muzeum Narodowe w Lublinie.

2. Przewodnik po Lublinie.

3. Pilot wycieczek po Polsce i Europie.

Znajomość języków obcych:

1. Angielski – poziom B1,

2. Rosyjski – poziom B1.

 

Usługi Przewodnickie

Wojciech Górski – wykształcenie – mgr historii: 

A. UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:

1. Przewodnik miejski: Lublin, Praga (Czechy).

2. Licencja na Muzeum Narodowe w Lublinie.

3. Przewodnik terenowy:

a) Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów,

b) Zamość – Roztocze,

c) woj. Świętokrzyskie.

4. Przewodnik górski II klasy: Beskidy – część wschodnia.
5. Przodownik Turystyki Górskiej: całe Beskidy.
6. Pilot wycieczek po Polsce i Europie.

B. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

1. Niemiecki – wpis do legitymacji przewodnika i pilota,

2. Angielski – poziom B1,

3. Rosyjski – poziom B1.

 

C. KWALIFIKACJE MERYTORYCZNE I METODYCZNE:

 

1. 18 lat pracy dydaktycznej jako nauczyciel historii.

2. 26 lat doświadczenia w pracy przewodnika turystycznego.

3. 26 lat doświadczenia w pracy pilota wycieczek – prowadzenie grup wycieczkowych po 17 państwach Europy.

4. Organizator szkoleń dla pilotów wycieczek.

5. Autor przewodników po Lublinie:

I. Lublin mało znany. Część I. Historia czynami pisana, część II. Przeszłość zabytkami zapisana, część III. Turystyczny Lublin dla pokoleń;

II. Poczet wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina;

III. Unia Lubelska – twór niedoskonały.

IV. Lublin little known. Part 1. History by deeds written (angielska wersja książki Lublin mało znany. Część I. Historia czynami pisana).

5. Doświadczenie podróżnicze:

a) Zwiedzenie 44 państw świata (41 państw Europy),

b) Zwiedzenie ponad 160 zabytków UNESCO.

c) Doskonała znajomość geografii turystycznej państw Europy Środkowej.

 

Magdalena Górska – wykształcenie wyższe

Uprawnienia turystyczne:

1. Licencja na Muzeum Narodowe w Lublinie.

2. Przewodnik po Lublinie.

3. Pilot wycieczek po Polsce i Europie.

Znajomość języków obcych:

1. Angielski – poziom B1,

2. Rosyjski – poziom B1.

Usługi przewodnickie