Szlak
kultury żydowskiej

tablica  żydowskiego Podzamcza

tablica Synagogi Macharszala

Wzgórze Zamkowe

Stary Cmentarz Żydowski

budyek dawnej jesziwy

nowy kirkut

Synagoga Chewra Nosim

Lampa Pamięci

Szlak Kultury Żydowskiej prezentuje historię osadnictwa żydowskiego i materialne ślady istnienia kultury żydowskiej w w Lublinie, które pozostawiła społeczność żydowskiej w kulturze materialnej i duchowej miasta przez siedem stuleci. Zostały one uwiecznione przez żydowskiego laureata Nagrody Nobla I. B. Singera w powieści „Magik Lublina”.

  • początek i koniec trasy – Plac Zamkowy (przy wiadukcie)
  • dostępne wersje językowe: polski, hebrajski, angielski.
  • trasa zwiedzania

Czas zwiedzania1 godz. 

Cena:

N – bilet normalny dla osób powyżej 18 roku życia   50 zł                                        

S – bilet dla seniorów >65 lat i studentów <26 lat      40 zł                                       

U – (uczeń) – bilet ulgowy dla: 6 – 18 lat , dzieci <6 lat bezpłatnie 30 zł                                       

Start od – minimalna cena za kurs 150 zł    

 

OPIS TRASY

Podzamcze: dawne osiedle żydowskie w Lublinie
Przy głównych schodach do zamku na Placu zamkowym w Lublinie, znajduje się tablica upamiętniająca układ ulic dawnej osady żydowskiej – Podzamcze, która istniała u podnóża wzgórza zamkowego.
Po lewej stronie placu widnieje na ścianie budynku tablica informująca, że w tym miejscu mieszkał słynny cadyk „Widzący z Lublina”, którego ohel znajduje się na Starym Cmentarzu Żydowskim w Lublinie.

Tablica Synagogi Maharszala w Lublinie:
Trasa biegnie dalej Aleją Tysiąclecia – dawną ulicą Jateczną, gdzie znajdowała się Synagoga Maharszala, zwana Wielką.

Stary Cmentarz Żydowski:
Jest to jeden z najstarszych w Polsce, z nagrobkami znanych osobistości tej społeczności. Wśród nich jest ohel znanego cadyka- Jaakowa Icchaka Horowica-Sternfelda -„Widzącego z Lublina”.

Studnia żydowska:
Następnie, schodząc ulicą Floriańską, trasa prowadzi aleją Tysiąclecią i ulicą Ruską – w pobliżu studni – jedynego obiektu, który przetrwał w tej części getta, która została zniszczona przez Niemców w 1942 r.

Budynek dawnego szpitala żydowskiego:
Przy ul. Lubartowskiej można zobaczyć budynek dawnego szpitala żydowskiego, obecnie szpital ginekologiczno-położniczy.

Budynek dawnej Szkoły Mędrców Lublina uczelni talmudycznej „Jeszywas Chachmej Lublin” (hebr. ישיבת חכמי לובלין), (), jednej z największych uczelni tego typu na świecie, ufundowany dzięki staraniom rabina Majera Jehudy Szapiry w 1930 r. Wjazd na parking przed byłą jesziwą pozwala dokładnie obejrzeć budynek, gdzie obecnie znajduje się hotel, synagoga i muzeum.

Nowy Cmentarz Żydowski z Izbą Pamięci Żydów Lublina:
Z parkingu jesziwy dalsza trasa prowadzi ulicą Unicką do ulicy Walecznych, gdzie znajduje się Nowy Cmentarz Żydowski. Cmentarz zdewastowany przez Niemców podczas II wojny światowej został częściowo odbudowany dzięki fundacji rodziny Frenklów. Przy wejściu na cmentarz można zobaczyć Izbę Pamięci Żydów Lublina.

Historia osadnictwa żydowskiego w Lublinie.
W drodze powrotnej do centrum miasta prezentowana jest szczegółowo historia osadnictwa żydowskiego w Lublinie i dzieje społeczności żydowskiej, które były ściśle splecione z dziejami Lublina.

Dawna synagoga Chewra Nosim.
Dalej trasa przejazdu prowadzi ul. Lubartowską, gdzie znajduje się jedyna zachowana w Lublinie przedwojenna synagoga Chewra Nosim. Od 1987 r przekształcona w Izbę Pamięci Żydów Lubelskich. Obecnie funkcjonuje tu lubelski oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
Trasa kończy się na Placu Zamkowym, w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się świecąca dzień i noc tzw. „Lampa Pamięci”, upamiętniająca tragiczny los Żydów, którzy zostali zabici w czasie II wojny światowej

Szlak Kultury Żydowskiej prezentuje historię osadnictwa żydowskiego i materialne ślady istnienia kultury żydowskiej w w Lublinie, które pozostawiła społeczność żydowskiej w kulturze materialnej i duchowej miasta przez siedem stuleci. Zostały one uwiecznione przez żydowskiego laureata Nagrody Nobla I. B. Singera w powieści „Magik Lublina”.

  • początek i koniec trasy – Plac Zamkowy (przy wiadukcie)
  • dostępne wersje językowe: polski, hebrajski.
  • trasa zwiedzania

Czas zwiedzania1 godz. 

Cena:

N – bilet normalny dla osób powyżej 18 roku życia 50 zł                                        

S – bilet dla seniorów >65 lat i studentów <26 lat 40 zł                                       

U – (uczeń) – bilet ulgowy dla: 6 – 18 lat , dzieci <6 lat bezpłatnie 30 zł                                       

Start od – minimalna cena za kurs 150 zł    

 

OPIS TRASY

Podzamcze: dawne osiedle żydowskie w Lublinie
Przy głównych schodach do zamku na Placu zamkowym w Lublinie, znajduje się tablica upamiętniająca układ ulic dawnej osady żydowskiej – Podzamcze, która istniała u podnóża wzgórza zamkowego.
Po lewej stronie placu widnieje na ścianie budynku tablica informująca, że w tym miejscu mieszkał słynny cadyk „Widzący z Lublina”, którego ohel znajduje się na Starym Cmentarzu Żydowskim w Lublinie.

Tablica Synagogi Maharszala w Lublinie:
Trasa biegnie dalej Aleją Tysiąclecia – dawną ulicą Jateczną, gdzie znajdowała się Synagoga Maharszala, zwana Wielką.

Stary Cmentarz Żydowski:
Jest to jeden z najstarszych w Polsce, z nagrobkami znanych osobistości tej społeczności. Wśród nich jest ohel znanego cadyka- Jaakowa Icchaka Horowica-Sternfelda -„Widzącego z Lublina”.

Studnia żydowska:
Następnie, schodząc ulicą Floriańską, trasa prowadzi aleją Tysiąclecią i ulicą Ruską – w pobliżu studni – jedynego obiektu, który przetrwał w tej części getta, która została zniszczona przez Niemców w 1942 r.

Budynek dawnego szpitala żydowskiego:
Przy ul. Lubartowskiej można zobaczyć budynek dawnego szpitala żydowskiego, obecnie szpital ginekologiczno-położniczy.

Budynek dawnej Szkoły Mędrców Lublina uczelni talmudycznej „Jeszywas Chachmej Lublin” (hebr. ישיבת חכמי לובלין), (), jednej z największych uczelni tego typu na świecie, ufundowany dzięki staraniom rabina Majera Jehudy Szapiry w 1930 r. Wjazd na parking przed byłą jesziwą pozwala dokładnie obejrzeć budynek, gdzie obecnie znajduje się hotel, synagoga i muzeum.

Nowy Cmentarz Żydowski z Izbą Pamięci Żydów Lublina:
Z parkingu jesziwy dalsza trasa prowadzi ulicą Unicką do ulicy Walecznych, gdzie znajduje się Nowy Cmentarz Żydowski. Cmentarz zdewastowany przez Niemców podczas II wojny światowej został częściowo odbudowany dzięki fundacji rodziny Frenklów. Przy wejściu na cmentarz można zobaczyć Izbę Pamięci Żydów Lublina.

Historia osadnictwa żydowskiego w Lublinie.
W drodze powrotnej do centrum miasta prezentowana jest szczegółowo historia osadnictwa żydowskiego w Lublinie i dzieje społeczności żydowskiej, które były ściśle splecione z dziejami Lublina.

Dawna synagoga Chewra Nosim.
Dalej trasa przejazdu prowadzi ul. Lubartowską, gdzie znajduje się jedyna zachowana w Lublinie przedwojenna synagoga Chewra Nosim. Od 1987 r przekształcona w Izbę Pamięci Żydów Lubelskich. Obecnie funkcjonuje tu lubelski oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
Trasa kończy się na Placu Zamkowym, w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się świecąca dzień i noc tzw. „Lampa Pamięci”, upamiętniająca tragiczny los Żydów, którzy zostali zabici w czasie II wojny światowej

Szlak
kultury żydowskiej

tablica  żydowskiego Podzamcza

tablica Synagogi Macharszala

Wzgórze Zamkowe

Stary Cmentarz Żydowski

budyek dawnej jesziwy

nowy kirkut

Synagoga Chewra Nosim

Lampa Pamięci