Panoramiczny
Lublin

Zamek – Muzeum Narodowe 

Zespół kościelno-klasztorny Dominikanów

Archikatedra

Brama Krakowska

Kościół św. Józefa

Pałac Czartoryskich 

Pomnik Ofiar Getta

Kościół ewangelicki Świętej Trójcy

Plac Litewski

Ul. Misjonarska

Wzgórze zamkowe

Kościół św. Wojciecha

Trasa „Panoramiczny Lublin” eksponuje panoramę Starego Miasta z doliny Bystrzycy oraz zabytkowe obiekty Śródmieścia. Jest to najdłuższa z naszych tras, która dedykowana dla osób pragnących poznać nasze miasto bardziej szczegółowo. 

Czas zwiedzania 2 godz.

Cena:

 N – bilet normalny dla osób powyżej 18 roku życia 90 zł 

 S – bilet dla seniorów >65 lat i studentów <26 lat 70 zł 

 U – (uczeń) – bilet ulgowy dla: 6 – 18 lat , dzieci <6 lat bezpłatnie 60 zł   

 Start od – minimalna cena za kurs   360 zł                                               

 • początek i koniec trasyPlac Zamkowy (przy wiadukcie)
 • czas zwiedzania       – 2 godz.
 • trasa zwiedzania:  „Panoramiczny Lublin ” – wersja A

Czas zwiedzania2 godz. 

Cena:

 N – bilet normalny dla osób powyżej 18 roku życia 90 zł 

 S – bilet dla seniorów >65 lat i studentów <26 lat 70 zł 

 U – (uczeń) – bilet ulgowy dla: 6 – 18 lat , dzieci <6 lat bezpłatnie 60 zł   

 Start od – minimalna cena za kurs   360 zł                                               

             Trasa „Panoramiczny Lublin ” – wersja A  prezentuje: 

 • zarys dziejów Lublina – to krótka prezentacja na Placu Zamkowym przedstawiająca najważniejsze i najciekawsze fakty z historii naszego miasta.
 • zamek i wzgórze zamkowe, gdzie znajduje się romańska wieża obronna z XIII w. kaplica Trójcy Świętej z XIV w. z bezcennymi freskami bizantyjsko-ruskimi.  Zamek był miejscem dramatycznych wydarzeń podczas II wojny światowej i w czasach komunizmu.

  wielokulturowe dziedzictwo Lublina – miejsca upamiętniające różne społeczności, które kiedyś mieszkały w mieście. Zwiedzanie miasta zaczyna się i kończy w sercu dawnej dzielnicy żydowskiej, w pobliżu miejsca, gdzie mieszkał i działał słynny cadyk „Widzący z Lublina”, a trochę dalej stała imponująca synagoga Maharszala.                    Po drugiej stronie Alei Tysiąclecia znajduje się Sobór Przemienienia Pańskiego, który jest prawosławną katedrą.          Plac Litewski to szczególne miejsce upamiętniające unię zawartą w Lublinie w 1569 r., która utworzyła pierwsze państwo federalne w Europie Wschodniej, państwo wielu kultur, narodów i wyznań.

  Panoramę miasta od Aleji Unii Lubelskiej:
  Za wzgórzem zamkowym trasa skręca w prawo na Aleję Unii Lubelskiej, wybudowaną wzdłuż doliny rzeki Bystrzycy na miejscu dawnego Wielkiego Stawu Królewskiego, który został uwieczniony wraz z panoramą miasta najstarszym wizerunku Lublina w atlasie Brauna i Hogenberga z 1618 r. Podczas przejazdu doliną Bystrzycy, można podziwiać przepiękną panoramę Starego Miasta: potężny gmach kościoła i klasztoru dominikanów, budynek Archikatedry Lubelskiej i Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Tuż przy ulicy znajdują się opuszczone budynki dawnej słodowni.

  Zamojska i Wyszyńskiego :
  Przed mostem na Bystrzycy trasa skręca w ulicę Zamojską, a następnie prowadzi w górę ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po lewej stronie można dostrzec budynki dawnego browaru Vetterów, a po prawej kościół Przemienienia Pańskiego przy seminarium duchownym. Jadąc dalej można podziwiać budynek katedry i smukłą sylwetkę Wieży Trynitarskiej.

  Kościoły i klasztory Lublina – wśród nich między innymi:
  Archikatedra Lubelska – jeden z pierwszych barokowych kościołów w Polsce z imponującymi iluzjonistycznymi obrazami Josefa Mayera, bogatym skarbcem i akustyczną zakrystią.
  kościoły w stylu renesansu lubelskiego: kościół św. Józefa Oblubieńca, kościół Nawrócenia św. Pawła to przykłady stylu renesansu lubelskiego typowego dla Lublina i jego regionu z charakterystycznymi bogato zdobionymi szczytami:
  kościół Ducha Świętego z XV wieku z cudowną ikoną „Matki Bożej Dobrej Rady”, która zgodnie z tradycją płakała w 1642 r. i kościół N M P Zwycięskiej – zbudowany w XV wieku przez krzyżackich jeńców wojennych wraz z dawnym kompleksem klasztornym św. Brygidy i inne.

  pałace magnackie – świadczące o dawnej świetności Lublina i jego roli jako siedziby Trybunału Koronnego: pałac Potockich, Czartoryskich, Lubomirskich i Gubernialny- dawna siedziba władz
  carskich, a także pałac Sobieskich, Sapiechów i inne

  pomniki lubelskie: Unii Lubelskiej, Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza i Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim, Pomnik Eksterminacji Ludności Żydowskiej (Ofiar Getta), upamiętniający tragiczny los Żydów z Lubelszczyzny, zgładzonych w czasie II Wojny Światowej, pomnik Jana Kochanowskiego i mały pomnik Grunwaldzki na Placu Kochanowskiego, i inne.

  pozostałe przykłady interesującej architektury i miejsc pamięci : średniowieczna Brama Krakowska, Wieża Trynitarska, , Nowy Ratusz, hotel Europa, eklektyczny Hotel Lublinianka, budynek dawnego Gimnazjum Gubernialnego, teatr Juliusza Osterwy oraz szkoły ekonomiczne A & J Vetter, budynek wojewódzkiej biblioteki publicznej, w którym podczas wojny przechowywany był obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Gmach Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz kościół Przemienienia Pańskiego,

  Koniec trasy – Podwale, Plac Zamkowy:
  Ostatni odcinek trasy prowadzi w dół ulicy Podwale w kierunku Placu Zamkowego. odcinku Widoczny jest na nim z bliska pałac Kurii Arcybiskupiej i pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Nieco niżej można podziwiać masywne mury kompleksu klasztoru i Bazyliki Ojców Dominikanów z kaplicą Tyszkiewiczów, postawioną na miejscu wieży obronnej. Z prawej strony roztacza się piękny widok na wzgórze zamkowe z masywną obronną wieżą i renesansowym szczytem kaplicy zamkowej, a poniżej wzgórza –znajduje się renesansowy kościół św. Wojciecha (dawny szpital św. Łazarza) i Lampa Pamięci, poświęcona tragicznym losom lubelskich Żydów znajdujący się na miejscu dawnego osiedla żydowskiego. Trasę kończymy na Placu Zamkowym.

             Trasa „Panoramiczny Lublin ” – wersja  B  prezentuje: 

 • zarys dziejów Lublina – to krótka prezentacja na Placu Zamkowym przedstawiająca najważniejsze i najciekawsze fakty z historii naszego miasta.
 • zamek i wzgórze zamkowe, gdzie znajduje się romańska wieża obronna z XIII w. kaplica Trójcy Świętej z XIV w. z bezcennymi freskami bizantyjsko-ruskimi.  Zamek był miejscem dramatycznych wydarzeń podczas II wojny światowej i w czasach komunizmu.

  wielokulturowe dziedzictwo Lublina – miejsca upamiętniające różne społeczności, które kiedyś mieszkały w mieście. Zwiedzanie miasta zaczyna się i kończy w sercu dawnej dzielnicy żydowskiej, w pobliżu miejsca, gdzie mieszkał i działał słynny cadyk „Widzący z Lublina”, a trochę dalej stała imponująca synagoga Maharszala.                    Po drugiej stronie Alei Tysiąclecia znajduje się Sobór Przemienienia Pańskiego, który jest prawosławną katedrą.          Plac Litewski to szczególne miejsce upamiętniające unię zawartą w Lublinie w 1569 r., która utworzyła pierwsze państwo federalne w Europie Wschodniej, państwo wielu kultur, narodów i wyznań.

  Zamojska i Wyszyńskiego :
  Przed mostem na Bystrzycy trasa skręca w ulicę Zamojską, a następnie prowadzi w górę ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po lewej stronie można dostrzec budynki dawnego browaru Vetterów, a po prawej kościół Przemienienia Pańskiego przy seminarium duchownym. Jadąc dalej można podziwiać budynek katedry i smukłą sylwetkę Wieży Trynitarskiej.

  Kościoły i klasztory Lublina – wśród nich między innymi:
  Archikatedra Lubelska – jeden z pierwszych barokowych kościołów w Polsce z imponującymi iluzjonistycznymi obrazami Josefa Mayera, bogatym skarbcem i akustyczną zakrystią.
  kościoły w stylu renesansu lubelskiego: kościół św. Józefa Oblubieńca, kościół Nawrócenia św. Pawła to przykłady stylu renesansu lubelskiego typowego dla Lublina i jego regionu z charakterystycznymi bogato zdobionymi szczytami:
  kościół Ducha Świętego z XV wieku z cudowną ikoną „Matki Bożej Dobrej Rady”, która zgodnie z tradycją płakała w 1642 r. i kościół N M P Zwycięskiej – zbudowany w XV wieku przez krzyżackich jeńców wojennych wraz z dawnym kompleksem klasztornym św. Brygidy i inne.

  pałace magnackie – świadczące o dawnej świetności Lublina i jego roli jako siedziby Trybunału Koronnego: pałac Potockich, Czartoryskich, Lubomirskich i Gubernialny- dawna siedziba władz
  carskich, a także pałac Sobieskich, Sapiechów i inne

  pomniki lubelskie: Unii Lubelskiej, Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza i Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim, Pomnik Eksterminacji Ludności Żydowskiej (Ofiar Getta), upamiętniający tragiczny los Żydów z Lubelszczyzny, zgładzonych w czasie II Wojny Światowej, pomnik Jana Kochanowskiego i mały pomnik Grunwaldzki na Placu Kochanowskiego, i inne.

  pozostałe przykłady interesującej architektury i miejsc pamięci : średniowieczna Brama Krakowska, Wieża Trynitarska, , Nowy Ratusz, hotel Europa, eklektyczny Hotel Lublinianka, budynek dawnego Gimnazjum Gubernialnego, teatr Juliusza Osterwy oraz szkoły ekonomiczne A & J Vetter, budynek wojewódzkiej biblioteki publicznej, w którym podczas wojny przechowywany był obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Gmach Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz kościół Przemienienia Pańskiego,

  Koniec trasy – Podwale, Plac Zamkowy:
  Ostatni odcinek trasy prowadzi w dół ulicy Podwale w kierunku Placu Zamkowego. odcinku Widoczny jest na nim z bliska pałac Kurii Arcybiskupiej i pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Nieco niżej można podziwiać masywne mury kompleksu klasztoru i Bazyliki Ojców Dominikanów z kaplicą Tyszkiewiczów, postawioną na miejscu wieży obronnej. Z prawej strony roztacza się piękny widok na wzgórze zamkowe z masywną obronną wieżą i renesansowym szczytem kaplicy zamkowej, a poniżej wzgórza –znajduje się renesansowy kościół św. Wojciecha (dawny szpital św. Łazarza) i Lampa Pamięci, poświęcona tragicznym losom lubelskich Żydów znajdujący się na miejscu dawnego osiedla żydowskiego. Trasę kończymy na Placu Zamkowym.

Trasa „Panoramiczny Lublin” eksponuje panoramę Starego Miasta z doliny Bystrzycy oraz zabytkowe obiekty Śródmieścia. Jest to najdłuższa z naszych tras, która dedykowana dla osób pragnących poznać nasze miasto bardziej szczegółowo. 

 • początek i koniec trasyPlac Zamkowy (przy wiadukcie)
 • czas zwiedzania       – 2 godz.
 • trasa zwiedzania: 

Czas zwiedzania2 godz. 

Cena:

 N – bilet normalny dla osób powyżej 18 roku życia 90 zł 

 S – bilet dla seniorów >65 lat i studentów <26 lat 70 zł 

 U – (uczeń) – bilet ulgowy dla: 6 – 18 lat , dzieci <6 lat bezpłatnie 60 zł   

 Start od – minimalna cena za kurs   360 zł                                               

          

   Trasa „Panoramiczny Lublin” prezentuje: 

 • zarys dziejów Lublina – to krótka prezentacja na Placu Zamkowym przedstawiająca najważniejsze i najciekawsze fakty z historii naszego miasta.
 • zamek i wzgórze zamkowe, gdzie znajduje się romańska wieża obronna z XIII w. kaplica Trójcy Świętej z XIV w. z bezcennymi freskami bizantyjsko-ruskimi.  Zamek był miejscem dramatycznych wydarzeń podczas II wojny światowej i w czasach komunizmu.

  wielokulturowe dziedzictwo Lublina – miejsca upamiętniające różne społeczności, które kiedyś mieszkały w mieście. Zwiedzanie miasta zaczyna się i kończy w sercu dawnej dzielnicy żydowskiej, w pobliżu miejsca, gdzie mieszkał i działał słynny cadyk „Widzący z Lublina”, a trochę dalej stała imponująca synagoga Maharszala.                    Po drugiej stronie Alei Tysiąclecia znajduje się Sobór Przemienienia Pańskiego, który jest prawosławną katedrą.          Plac Litewski to szczególne miejsce upamiętniające unię zawartą w Lublinie w 1569 r., która utworzyła pierwsze państwo federalne w Europie Wschodniej, państwo wielu kultur, narodów i wyznań.

  Panoramę miasta od Aleji Unii Lubelskiej:
  Za wzgórzem zamkowym trasa skręca w prawo na Aleję Unii Lubelskiej, wybudowaną wzdłuż doliny rzeki Bystrzycy na miejscu dawnego Wielkiego Stawu Królewskiego, który został uwieczniony wraz z panoramą miasta najstarszym wizerunku Lublina w atlasie Brauna i Hogenberga z 1618 r. Podczas przejazdu doliną Bystrzycy, można podziwiać przepiękną panoramę Starego Miasta: potężny gmach kościoła i klasztoru dominikanów, budynek Archikatedry Lubelskiej i Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Tuż przy ulicy znajdują się opuszczone budynki dawnej słodowni.

  Zamojska i Wyszyńskiego :
  Przed mostem na Bystrzycy trasa skręca w ulicę Zamojską, a następnie prowadzi w górę ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po lewej stronie można dostrzec budynki dawnego browaru Vetterów, a po prawej kościół Przemienienia Pańskiego przy seminarium duchownym. Jadąc dalej można podziwiać budynek katedry i smukłą sylwetkę Wieży Trynitarskiej.

  Kościoły i klasztory Lublina – wśród nich między innymi:
  Archikatedra Lubelska – jeden z pierwszych barokowych kościołów w Polsce z imponującymi iluzjonistycznymi obrazami Josefa Mayera, bogatym skarbcem i akustyczną zakrystią.
  kościoły w stylu renesansu lubelskiego: kościół św. Józefa Oblubieńca, kościół Nawrócenia św. Pawła to przykłady stylu renesansu lubelskiego typowego dla Lublina i jego regionu z charakterystycznymi bogato zdobionymi szczytami:
  kościół Ducha Świętego z XV wieku z cudowną ikoną „Matki Bożej Dobrej Rady”, która zgodnie z tradycją płakała w 1642 r. i kościół N M P Zwycięskiej – zbudowany w XV wieku przez krzyżackich jeńców wojennych wraz z dawnym kompleksem klasztornym św. Brygidy i inne.

  pałace magnackie – świadczące o dawnej świetności Lublina i jego roli jako siedziby Trybunału Koronnego: pałac Potockich, Czartoryskich, Lubomirskich i Gubernialny- dawna siedziba władz
  carskich, a także pałac Sobieskich, Sapiechów i inne

  pomniki lubelskie: Unii Lubelskiej, Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza i Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim, Pomnik Eksterminacji Ludności Żydowskiej (Ofiar Getta), upamiętniający tragiczny los Żydów z Lubelszczyzny, zgładzonych w czasie II Wojny Światowej, pomnik Jana Kochanowskiego i mały pomnik Grunwaldzki na Placu Kochanowskiego, i inne.

  pozostałe przykłady interesującej architektury i miejsc pamięci : średniowieczna Brama Krakowska, Wieża Trynitarska, , Nowy Ratusz, hotel Europa, eklektyczny Hotel Lublinianka, budynek dawnego Gimnazjum Gubernialnego, teatr Juliusza Osterwy oraz szkoły ekonomiczne A & J Vetter, budynek wojewódzkiej biblioteki publicznej, w którym podczas wojny przechowywany był obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Gmach Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz kościół Przemienienia Pańskiego,

  Koniec trasy – Podwale, Plac Zamkowy:
  Ostatni odcinek trasy prowadzi w dół ulicy Podwale w kierunku Placu Zamkowego. odcinku Widoczny jest na nim z bliska pałac Kurii Arcybiskupiej i pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Nieco niżej można podziwiać masywne mury kompleksu klasztoru i Bazyliki Ojców Dominikanów z kaplicą Tyszkiewiczów, postawioną na miejscu wieży obronnej. Z prawej strony roztacza się piękny widok na wzgórze zamkowe z masywną obronną wieżą i renesansowym szczytem kaplicy zamkowej, a poniżej wzgórza –znajduje się renesansowy kościół św. Wojciecha (dawny szpital św. Łazarza) i Lampa Pamięci, poświęcona tragicznym losom lubelskich Żydów znajdujący się na miejscu dawnego osiedla żydowskiego. Trasę kończymy na Placu Zamkowym.

                                      Kościół św. Józefa

Panoramiczny
Lublin

Zamek – Muzeum Narodowe 

Zespół kościelno-klasztorny Dominikanów

Archikatedra

Brama Krakowska

                                                Kościół św. Józefa

Pałac Czartoryskich 

Pomnik ofiar getta

Kościół ewangelicki Świętej Trójcy

Plac Litewski

Ul. Misjonarska

Wzgórze zamkowe