Szlak zabytków
Lublina

Plac Zamkowy w Lublinie

Cerkiew prawosławna

kościół św. Józefa i klasztor karmelitów  

dawny pałac Czartoryskich

Plac Litewski w Lublinie

kościół Panny Marii

Archikatedra i Wieża Trynitarska

Nowy Ratusz

Brama Krakowska

kościół św. Wojciecha

dawny gmach Trybunału Koronnego w Lublinie

Stare Miasto- Rynek

Stare Miasto – kam. Konopniców

Szlak zabytków Lublina umożliwia  zapoznanie się z najważniejszymi i najciekawszymi informacjami o historii i zabytkach Lublina. Jest to prezentacją historii i zabytków Lublina, która zaspokaja potrzeby poznawcze dużej części turystów, dla innych stanowi dobrą podstawę dalszego szczegółowego zwiedzania.

  • początek i koniec trasy – Plac Zamkowy (przy wiadukcie)
  • dostępne wersje językowe: polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski
  • trasa zwiedzania:

Czas zwiedzania – 1 godz.  

Cena:

N – bilet normalny dla osób > 18 lat   50 zł                                        

S – bilet dla seniorów >65 lat i studentów  <26 lat  40 zł                                       

U – (uczeń) – bilet ulgowy dla: 6 – 18 lat   30 zł 

 (dzieci <6 lat bezpłatnie)                                       

Start od  (minimalna cena za kurs)  150 zł

 

    Opis trasy:

Zarys dziejów Lublina – to krótka prezentacja na Placu Zamkowym informująca o najważniejszych i najciekawszych faktach z historii naszego miasta.

Zamek Lubelski i Wzgórze Zamkowe, gdzie znajduje się romańska wieża obronna z XIII w. kaplica Trójcy Świętej z XIV w. z bezcennymi freskami bizantyjsko-ruskimi.

Wielokulturowe dziedzictwo Lublina – miejsca upamiętniające różne społeczności, które kiedyś mieszkały w mieście. Zwiedzanie miasta zaczyna się i kończy w sercu dawnej dzielnicy żydowskiej, w pobliżu miejsca, gdzie mieszkał i działał słynny cadyk „Widzący z Lublina”, a trochę dalej stała imponująca synagoga Maharszala. Po drugiej stronie Alei Tysiąclecia znajduje się Sobór Przemienienia Pańskiego, który jest prawosławną katedrą. Plac Litewski to szczególne miejsce upamiętniające unię zawartą w Lublinie w 1569 r., Która stworzyła Rzeczpospolitą Polską – pierwsze państwo federalne w Europie Wschodniej, państwo wielu kultur, narodów i wyznań.

Pałace magnackie – świadczące o dawnej świetności Lublina i jego roli jako siedziby Trybunału Koronnego: pałac Potockich, Czartoryskich, Lubomirskich i Gubernialny- dawna siedziba władz carskich, a także pałac Sobieskich, Sapiechów i inne.

Kościoły i klasztory Lublina – wśród nich między innymi:

Archikatedra Lubelska – jeden z pierwszych barokowych kościołów w Polsce z imponującymi iluzjonistycznymi obrazami Josefa Mayera, bogatym skarbcem i akustyczną zakrystią.

Kościoły w stylu renesansu lubelskiego: kościół św. Józefa Oblubieńca, kościół Nawrócenia św. Pawła to przykłady stylu renesansu lubelskiego typowego dla Lublina i jego regionu z charakterystycznymi bogato zdobionymi szczytami.

Kościół N M P Zwycięskiej – zbudowany w XV wieku przez krzyżackich jeńców wojennych wraz z dawnym kompleksem klasztornym św. Brygidy.

Kościół Ducha Świętego z XV wieku z cudowną ikoną „Matki Bożej Dobrej Rady”, która zgodnie z tradycją płakała w 1642 r.

pomniki lubelskie: Unii Lubelskiej, Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza i Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim, Pomnik Eksterminacji Ludności Żydowskiej (Ofiar Getta), upamiętniający tragiczny los Żydów z Lubelszczyzny, zgładzonych w czasie II Wojny Światowej, pomnik Jana Kochanowskiego i mały pomnik Grunwaldzki na Placu Kochanowskiego, i inne.

Pozostałe przykłady interesującej architektury: Wieża Trynitarska, średniowieczna Brama Krakowska, Nowy Ratusz, hotel Europa, eklektyczny Hotel Lublinianka, budynek dawnego Gimnazjum Gubernatora, teatr Juliusza Osterwy oraz szkoły ekonomiczne A & J Vetter.

Zwiedzanie miasta kończy się na Placu Zamkowym przy wiadukcie, za którym znajduje się Lampa Pamięci, upamiętniająca tragiczny los lubelskich Żydów w okresie II Wojny Światowej.

Szlak zabytków Lublina + Stare Miasto

  • dostępność trasy:
   Trasa „Szlak Zabytków Lublina z wjazdem na Stare Miasto” jest dostępna dla:
   osób niepełnosprawnych, posiadających przy sobie niebieską kartą parkingową.
   – osób ze specjalnym zezwoleniem na wjazd na Stare Miasto, wydanym przez Wydziału Zarządzania Ruchem i Mobilnością    Urzędu Miasta Lublin.

opis trasy:  Stare Miasto to serce Lublina, w którym można poczuć wyjątkową atmosferę przeszłości.

W przeciwieństwie do większości miast Europy Środkowej, Lublin został założony na wzgórzu. Położenie miasta i widok na okoliczne wzgórza jest wyjątkowy i rzadko spotykany. Siedem wieków istnienia miasta pozostawiło materialne ślady z każdej epoki.
Do dziś zachowały się:
-średniowieczny układ urbanistyczny miasta z dwiema bramami i fragmentami murów.
– rynek otoczony renesansowymi kamienicami. W jego centrum stoi gmach Ratusza
Staromiejskiego, który przez blisko 200 lat był siedzibą Trybunału Koronnego – najwyższego sądu
apelacyjnego w Królestwie Polskim.
– Bazylika i klasztor Dominikanów – z pięknie odnowionym wnętrzem i cennymi malowidłami.
Uwagę przyciąga między innymi pozłacany ołtarz główny kościoła i obraz „Pożar miasta Lublina” .
Jest miejscem kultu relikwii Drzewa Świętego Krzyża. Przy klasztorze zorganizowano muzeum. Wśród wielu eksponatów jest krzyż na który została zaprzysiężona Unia Lubelska.

Plac po Farze – jeden z najpiękniejszych miejskich placów w Lublinie, na którym niegdyś stał kościół parafialny. Roztacza się stąd piękny widok na zamek, romańską wieżę i Kaplicę Świętej Trójcy.

Szlak zabytków Lublina umożliwia  zapoznanie się z najważniejszymi i najciekawszymi informacjami o historii i zabytkach Lublina. Jest to prezentacją historii i zabytków Lublina, która zaspokaja potrzeby poznawcze dużej części turystów, dla innych stanowi dobrą podstawę dalszego szczegółowego zwiedzania.

  • początek i koniec trasy – Plac Zamkowy (przy wiadukcie)
  • dostępne wersje językowe: polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski
  • trasa zwiedzania:

Czas zwiedzania1 godz. 

Cena:

N – bilet normalny dla osób         powyżej 18 roku życia                                                       50 zł 

S – bilet dla seniorów >65 lat i    studentów  <26 lat                                                               40                                                                                                                                                                                                                                           U – (uczeń) – bilet ulgowy          6 – 18 lat ,                                                                                 30zł 

dzieci <6 lat bezpłatnie                                 

Start od  (minimalna cena za kurs)                                                                                         150 zł

 

    Opis trasy:

Zarys dziejów Lublina – to krótka prezentacja na Placu Zamkowym informująca o najważniejszych i najciekawszych faktach z historii naszego miasta.

Zamek Lubelski i Wzgórze Zamkowe, gdzie znajduje się romańska wieża obronna z XIII w. kaplica Trójcy Świętej z XIV w. z bezcennymi freskami bizantyjsko-ruskimi.

Wielokulturowe dziedzictwo Lublina – miejsca upamiętniające różne społeczności, które kiedyś mieszkały w mieście. Zwiedzanie miasta zaczyna się i kończy w sercu dawnej dzielnicy żydowskiej, w pobliżu miejsca, gdzie mieszkał i działał słynny cadyk „Widzący z Lublina”, a trochę dalej stała imponująca synagoga Maharszala. Po drugiej stronie Alei Tysiąclecia znajduje się Sobór Przemienienia Pańskiego, który jest prawosławną katedrą. Plac Litewski to szczególne miejsce upamiętniające unię zawartą w Lublinie w 1569 r., Która stworzyła Rzeczpospolitą Polską – pierwsze państwo federalne w Europie Wschodniej, państwo wielu kultur, narodów i wyznań.

Pałace magnackie – świadczące o dawnej świetności Lublina i jego roli jako siedziby Trybunału Koronnego: pałac Potockich, Czartoryskich, Lubomirskich i Gubernialny- dawna siedziba władz carskich, a także pałac Sobieskich, Sapiechów i inne.

Kościoły i klasztory Lublina – wśród nich między innymi:

Archikatedra Lubelska – jeden z pierwszych barokowych kościołów w Polsce z imponującymi iluzjonistycznymi obrazami Josefa Mayera, bogatym skarbcem i akustyczną zakrystią.

Kościoły w stylu renesansu lubelskiego: kościół św. Józefa Oblubieńca, kościół Nawrócenia św. Pawła to przykłady stylu renesansu lubelskiego typowego dla Lublina i jego regionu z charakterystycznymi bogato zdobionymi szczytami.

Kościół N M P Zwycięskiej – zbudowany w XV wieku przez krzyżackich jeńców wojennych wraz z dawnym kompleksem klasztornym św. Brygidy.

Kościół Ducha Świętego z XV wieku z cudowną ikoną „Matki Bożej Dobrej Rady”, która zgodnie z tradycją płakała w 1642 r.

pomniki lubelskie: Unii Lubelskiej, Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza i Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim, Pomnik Eksterminacji Ludności Żydowskiej (Ofiar Getta), upamiętniający tragiczny los Żydów z Lubelszczyzny, zgładzonych w czasie II Wojny Światowej, pomnik Jana Kochanowskiego i mały pomnik Grunwaldzki na Placu Kochanowskiego, i inne.

Pozostałe przykłady interesującej architektury: Wieża Trynitarska, średniowieczna Brama Krakowska, Nowy Ratusz, hotel Europa, eklektyczny Hotel Lublinianka, budynek dawnego Gimnazjum Gubernatora, teatr Juliusza Osterwy oraz szkoły ekonomiczne A & J Vetter.

Zwiedzanie miasta kończy się na Placu Zamkowym przy wiadukcie, za którym znajduje się Lampa Pamięci, upamiętniająca tragiczny los lubelskich Żydów w okresie II Wojny Światowej.

Szlak zabytków Lublina + Stare Miasto

  • dostępność trasy:
   Trasa „Szlak Zabytków Lublina z wjazdem na Stare Miasto” jest dostępna dla:
   osób niepełnosprawnych, posiadających przy sobie niebieską kartą parkingową.
   – osób ze specjalnym zezwoleniem na wjazd na Stare Miasto, wydanym przez Wydziału Zarządzania Ruchem i Mobilnością    Urzędu Miasta Lublin.

opis trasy:  Stare Miasto to serce Lublina, w którym można poczuć wyjątkową atmosferę przeszłości.

W przeciwieństwie do większości miast Europy Środkowej, Lublin został założony na wzgórzu. Położenie miasta i widok na okoliczne wzgórza jest wyjątkowy i rzadko spotykany. Siedem wieków istnienia miasta pozostawiło materialne ślady z każdej epoki.
Do dziś zachowały się:
-średniowieczny układ urbanistyczny miasta z dwiema bramami i fragmentami murów.
– rynek otoczony renesansowymi kamienicami. W jego centrum stoi gmach Ratusza
Staromiejskiego, który przez blisko 200 lat był siedzibą Trybunału Koronnego – najwyższego sądu
apelacyjnego w Królestwie Polskim.
– Bazylika i klasztor Dominikanów – z pięknie odnowionym wnętrzem i cennymi malowidłami.
Uwagę przyciąga między innymi pozłacany ołtarz główny kościoła i obraz „Pożar miasta Lublina” .
Jest miejscem kultu relikwii Drzewa Świętego Krzyża. Przy klasztorze zorganizowano muzeum. Wśród wielu eksponatów jest krzyż na który została zaprzysiężona Unia Lubelska.

Plac po Farze – jeden z najpiękniejszych miejskich placów w Lublinie, na którym niegdyś stał kościół parafialny. Roztacza się stąd piękny widok na zamek, romańską wieżę i Kaplicę Świętej Trójcy.

Szlak zabytków
Lublina

Plac Zamkowy w Lublinie

Cerkiew prawosławna

kościół św. Józefa i klasztor karmelitów  

dawny pałac Czartoryskich

Plac Litewski w Lublinie

kościół Panny Marii

Archikatedra i Wieża Trynitarska

Nowy Ratusz

Brama Krakowska

kościół św. Wojciecha

dawny gmach Trybunału Koronnego w Lublinie

Stare Miasto- Rynek

Stare Miasto – kam. Konopniców