Wojciech Górski, Poczet wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina (Kopia)

48.00

Autor w niniejszej książce przedstawia sylwetki wybitnych postaci, których działalność związana była z Lublinem. Wymienione osoby mają swoje miejsce w historii miasta, są wśród nich władcy Polski, magnaci, przedstawiciele szlachty, mieszczaństwa i duchowni, a także poeci, muzycy, kościelni reformatorzy, architekci, lekarze i wiele innych znamienitych postaci.Warto zapoznać się z nazwiskami, które w tak znamienny sposób przyczyniły się do rozwoju Lublina począwszy od założenia miasta po czasy współczesne. Poczet został podzielony na dwie części: „100 osób zasłużonych dla Lublina” i „100 wybitnych lublinian i osób związanych z Lublinem”.

Kategoria: