Zadzwoń
+48 887 447 888
+48 603 786 833

Plac zamkowy w Lublinie


Prezentację naszego miasta rozpoczynamy na Placu Zamkowym, skąd widoczne są: trzy wzgórza: Staromiejskie, Zamkowe i Czwartek. Na  tych lessowych wzgórzach, otoczonych wodami rzek, Bystrzycy i Czechówki,  powstało przed tysiącem  miasto Lublin.

 

Wzgórze Zamkowe

 

Po wojnach w XVII wieku zachowały się jedynie dwie budowle  z dawnego zamku:

 


donżon i kaplica Świętej Trójcy w Lublinie– donżon   (wieża zamkowa) – jedyny na Lubelszczyźnie zabytek sztuki romańskiej.  Powstał  jako budowla obronna w połowie XIII w.  Od XVII  wieku znajdowało się tu więzienie dla szlachty,

 

– gotycka kaplica p.w. Świętej Trójcy, w której znajdują się cenne freski bizantyjsko-ruskie, wykonane na zlecenie króla Władysława Jagiełły na początku XV wieku.

 

 

Muzeum Lubelskie na zamku w Lublinie

Neogotycki zamek,
który znajduje się na miejscu dawnego zamku Piastów i Jagiellonów  – powstał w 1826 r. jako więzienie, którą to funkcję pełnił  przez prawie 130 lat.

W czasie okupacji hitlerowskiej {1939-1944} na zamku byli więzieni polscy patrioci. Ostatniego dnia okupacji, 22 lipca 1944 r. naziści niemieccy rozstrzelali na zamku ponad 300 więźniów.

 pomnik majora H. Dekutowskiego i jego żołnierzy - ofiar stalinizmu


U podnóża Wzgórza Zamkowego znajduje się pomnik majora H. Dekutowskiego i jego żołnierzy – ofiar stalinizmu.

 

 

pomnik lwa przy Placu Zamkowym - symbol związków Lublina ze Lwowem


Pomnik lwa
– symbolizujący związki Lublina ze Lwowem. W II połowie XIX w. w galicyjskim Lwowie postawiono pomnik Unii Lubelskiej, wysoki na 25 m (nazywany obecnie Wysokim Zamkiem). Pod koniec XX wieku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich stanął w Lublinie lew – kopia dwóch lwów z dawnego Cmentarza Obrońców Lwowa. Dawny polski cmentarz został zniszczony przez władze sowieckie w 1971 r., a oryginalne lwy powędrowały na rogatki Lwowa, by straszyć kierowców jadących z Tarnopola i Bóbrki. Naszą kopię wykonał artysta Witold Marcewicz z Bełżyc.

 Żydowskie Podzamcze 
– Obok schodów prowadzących na zamek znajdują się tablice informujące o istnieniu u podnóża wzgórza zamkowego  osiedla żydowskiego Podzamcze. Już od 1518 roku Żydzi mieli w Lublinie wyższą uczelnię talmudyczną – Jesziwę (której tradycje kontynuowano w latach trzydziestych XX w.).  W Lublinie obradował też  jedyny w Europie  parlament  żydowski– tzw. Sejm Czterech Ziem – ustanowiony przez króla Batorego i działający przez około dwieście lat. Żydowskie Podzamcze zostało zniszczone dwa razy – najpierw przez kozaków w 1655 r., a potem przez niemieckich nazistów – w 1942 r. mieszkańcy getta żydowskiego na Podzamczu zostali wywiezieni do obozu zagłady w Bełżcu. Ich tragedię upamiętnia  świecąca się dniem i nocą tzw. Lampa Pamięci. Znajduje się ona tuż za wiaduktem przed kościołem p.w. św. Wojciecha.

 

Tablica poświęcona cadykowi „Widzącemu z Lublina”   Icaakowi Jakovovi Horowitzowi. Znajduje się ona na ścianie budynku , która upamiętnia nie istniejący już dom cadyka przy ul. Szerokiej 27. Ten uczony mąż, podobno umiał przepowiadać przyszłość i posiadał zdolność lewitacji (unoszenia się ciała w powietrzu). Cadyk umarł w tajemniczych okolicznościach  w 1815 r. na skutek obrażeń, jakich doznał po upadku z okna swojego mieszkania na pierwszym piętrze. Do dziś do Lublina przybywają pobożni Żydzi, aby na jego grobie umieścić  zwitki papieru (tzw. kwitlech) z prośbami o jego wstawiennictwo u Boga.

 

Tablica poświęcona istnieniu synagogi Maharszal, mogącej pomieścić 3000 wiernych, zburzonej przez Niemców w czasie II wojny światowej. Powyżej – fragmenty murów dawnego zamku z czasów króla Kazimierza Wielkiego, odkryte w 1957 r., w czasie wyrównywania skarpy.

 

Stary kirkut: Za Stat-Oilem znajduje się jeden ze starszych cmentarzy żydowskich. Na starym kirkucie najstarszy nagrobek pochodzi z 1541 r. Otoczony kultem jest nagrobek Widzącego z Lublina, a także Maharszala – pierwszego rektora Jesziwy.

 


kamienice przy Placu Zamkowym w Lublinie

Kamienice przy Placu Zamkowym
, nazywanym w czasach PRL-u Placem Zebrań Ludowych. Kamienice znajdują się na placu, stanowiącym przed wojną centrum żydowskiego osiedla Podzamcze (ul. Szeroka). Kamienice te zostały wybudowane w połowie lat pięćdziesiątych XX w.

 

 Wzgórze Staromiejskie

 

Lublin  otrzymał prawa miejskie w 1317 r. z rąk późniejszego króla Polski -Władysława Łokietka. Jego syn, Kazimierz Wielki kazał w połowie XIV w otoczyć miasto murami.

 

 

 

bazylika i klasztor oo. Dominikanów w Lublinie

 

Kazimierz Wielki ufundował też kościół i klasztor oo. Dominikanów.  Przed prezbiterium stoi kaplica Tyszkiewiczów, osadzona na początku XVII w. na murach dawnej baszty, stanowiącej istotną część w systemie murów obronnych Lublina. W 1967 r. kościół otrzymał tytuł bazyliki, ze względu na znajdujące się w nim  relikwie Krzyża Świętego. Niestety zostały one zrabowane w 1991 r.

 

Lata świetności Lublina przypadają na wiek XV i XVI. Po objęciu tronu w Polsce przez  dynastię Jagiellonów, Lublin znalazł się na szlaku między dwiema stolicami Jagiellonów: Krakowem i Wilnem. W Lublinie też krzyżowały się szlaki handlowe ze wschodu na zachód i z północy na południe. Cztery razy w roku odbywały się słynne jarmarki, na które ściągali kupcy z całej Europy.

 

W połowie XVII w.  na Lublin w ciągu 2 lat  najechały 3 wrogie armie. W październiku 1655 r . wkroczyły do Lublina wojska kozacko-rosyjskie. Mieszczanie złożyli wielki okup i miasto zostało oszczędzone. Kozacy natomiast zniszczyli żydowskie osiedle Podzamcze, a jego mieszkańców wymordowali. Cztery miesiące później, w lutym 1656 r. do Lublina wkroczyły wojska szwedzkie, które zostały pokonane przez wojska polsko-litewskie Lwa Sapiehy w kwietniu 1656 r., ale rok później Lublin zajęły ponownie obce wojska – księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego, które dopełniły zniszczenia zamku i ograbiły miasto.

 Projektowanie stron www: Go3.pl Marcin Ładziak