Zadzwoń
+48 887 447 888
+48 603 786 833

Plac Litewski w Lublinie

Plac Litewski – wcześniej stał tu kościół i klasztor oo. Bonifratrów, na początku XIX w. był tu Plac Musztry dla wojska, w II połowie XIX w. stanął tu olbrzymi sobór prawosławny, w czasie II wojny światowej Plac nosił nazwę Hitlerplatz, po wojnie – Plac Stalina. Obecnie – Plac Litewski – na pamiątkę obowiązujących tu Litwinów w czasie zawierania unii realnej z Polską w 1569 r.

 

 

pomnik Józefa Piłsudskiego w Lublinie

 

Plac Litewski – a na placu – Józef Piłsudski, nie darzony szczególną sympatią przez Litwinów. Pomnik stoi dokładnie w miejscu dawnego Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej – z krasnoarmiejcem z czerwonym sztandarem.

 Dawny Pałac Lubomirskich w Lublinie


Pałac Lubomirskich
, nazywany też niesłusznie Radziwiłłowskim. Lubomirscy byli jednymi z wielu właścicieli pałacu. Pod koniec I wojny światowej w pałacu przez kilka dni działał Rząd Tymczasowy Republiki Polskiej, nazywany też od nazwiska jego prezesa – rządem Daszyńskiego.

 

 

Dawny pałac Czartoryskich, postawiony pod koniec XVII w. dla rodu Lubomirskich. Obecnie w pałacu mieści się Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

 

Kościół oo. Kapucynów p.w. św. Piotra i Pawła z I połowy XVIII w. Obok – z lewej strony neogotycka kaplica Matki Boskiej z połowy XIX w.

 

Pomnik Unii LubelskiejPomnik Unii Lubelskiej
, postawiony w 1826 r. na miejscu starego zniszczonego pomnika.

 

 

 

                   


Pomnik Konstytucji 3-Maja w Lublinie

 

 
Pomnik Konstytucji 3 Maja,
składający się z dwóch części. Starsza – środkowa – pochodzi z 1916 r., w czasach PRL pomnik leżał pod krzakiem przy wejściu do szalet miejskich. Pomnik w obecnym kształcie powstał w 1981 r., a w czasach stanu wojennego był miejscem patriotycznych demonstracji zwolenników Solidarności przeciw stanowi wojennemu, rozpędzanych przez ZOMO.

 
Pomnik Nieznanego Żołnierza
– nazywany niesłusznie Grobem Nieznanego Żołnierza. Pomijając fakt, że grobu nie ma, to tablica nagrobna jest anachronizmem z czasów PRL-u: „Nieznany żołnierz, poległ w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne”. Cenzura PRL nie dopuszczała słowa niepodległość (zresztą tej niepodległości nie było). Pozostałe tablice upamiętniają pola bitewne tylko AL i BCh. Nie ma na nich pól bitewnych września 1939, Monte Cassino, czy walczącej w 1944 r. Warszawy.

 

Znak Dziedzictwa Europejskiego przed pomnikiem Unii Europejskiej. Taki znak ma tylko 4 polskie miasta (oprócz Lublina taki znak ma jeszcze Gniezno, Kraków i Gdańsk; tylko w Lublinie znak ten występuje aż w trzech miejscach).


Pomnik poety Józefa Czechowicza, postawiony w miejscu jego śmierci. Poeta urodził się … 100 m od pomnika, w oficynie hotelu, jako syn woźnicy hotelowego. 9 września 1939 r. przyjechał nocnym pociągiem z Warszawy do Lublina, poszedł do fryzjera i jako jedyna osoba z dziesięciu obecnych zginął od bomby.
Gmach Poczty Głównej z 1860 r.

 

 Grand Hotel „Lublinianka” – dawny budynek Kasy Przemysłowców Lubelskich, w stylu eklektycznym (mieszaninie stylów historycznych).Grand HoteI „Lublinianka” w Lublinie

 

 Hotel Europa w Lublinie

 
 Hotel Europa, stylem naśladujący warszawski „ Hotel Europejski” z II połowy XIX w.Projektowanie stron www: Go3.pl Marcin Ładziak