Szlak
Wielokulturowy

zamek

Plac Zamkowy

Stary Kirkut i pomnik ofiar hitlerowskich Lubelskiego zamku

Stary kirkut

budynek dawnej jesziwy

nowy kirkut

wzgórze zamkowe

archikatedra

synagoga Chewra Nosim

Lampa Pamięci 

Szlak wielokulturowy” pokazuje miejsca, świadczące o wielowiekowym współistnieniu w naszym mieście społeczności: katolickiej, żydowskiej, prawosławnej i protestanckiej.

  • początek i koniec trasy – Plac Zamkowy (przy wiadukcie)
  • dostępne wersje językowe: polski
  • trasa zwiedzania:

Czas zwiedzania –  1,5 h 

Cena:                                                                                                                                                                 

N – bilet normalny bilet dla osób > 18 lat                                                                                     50 zł

S –  bilet dla seniorów >65 lat i studentów < 26 lat                                                                      40 zł

U – bilet ulgowy dla uczniów: 6 – 18 lat ,                                                                                        30 zł

Start od – minimalna cena za kurs                                                                                              200 zł

OPIS TRASY

Zwiedzanie miasta zaczyna się w miejscu dawnej dzielnicy żydowskiej Podzamcze, gdzie stała Wielka Synagoga Maharszala.
Na trasie zwiedzania znajduje się stary cmentarz żydowski, z którego okolic są widoczne są najstarsze obiekty Lublina: kaplica, wieża i zamek. Dalej trasa prowadzi obok prawosławnej katedry w kierunku gmachu Jesziwy i cmentarza żydowskiego przy ulicy Walecznych. Na trasie jest też dawny pałac Rafała Leszczyńskiego, gdzie w XVI i XVII w. działał zbór kalwiński.
W Śródmieściu trasa przebiega obok kościoła ewangelickiego, integrującego społeczność lubelskich protestantów.
Na naszej trasie dominują katolickie kościoły: archikatedra, św. Józefa, Świętego Ducha, Wniebowzięcia NMP, Nawrócenia św. Pawła i seminaryjny.
Trasa jest uzupełniona przekazem historycznym.